SERVICES WE OFFER


СЕРВИСИРАЊЕ И РЕПАРАЦИЈА

сервисирање и репарација на наша опрема и опрема од други производители од областа која е опфатена со нашата производна програма (пастеризатори, пакетирачки машини итн.).

ПРОДАЖБА НА ПУМПИ

Продажба на пумпи за прехрамбена индустрија(брендови: ДИАН-Инг и УНИТЕХ).

ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛИ

Продажба на материјали кои ги користиме во нашето производство (иноксни фитинзи, автоматски вентили, фреквентни регулатори итн.).

ЗАВАРУВАЊЕ

ДИАН Инг врши и услужно заварување за изведба на инсталации изработени од иноксен материјал